Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cập nhật ngày 03/11/2016)

Để vận hành thử nghiệm Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể truy cập địa chỉ sau:

- Đối với doanh nghiệp: http://103.248.160.16:8080

- Đối với cán bộ, công chức các Bộ ngành: http://103.248.160.16:8081

​Cổng thông tin điện tử Hải quan cung cấp hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm:

I. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

1. Đăng ký tài khoản sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia:

- Đăng ký sử dụng chữ ký số.

- Đăng ký tài khoản Dành cho doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển: (Cập nhật ngày 03/11/2016).

- Dành cho doanh nghiệp.

- Dành cho cán bộ, công chức.

II. Video hướng dẫn sử dụng:

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển (bổ sung hướng dẫn ký bằng chữ ký số).

- Hướng dẫn, cán bộ công chức xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục kiểm tra chất lượng đối với xe máy nhập khẩu.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục kiểm tra chất lượng đối với xe đạp điện nhập khẩu.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục kiểm tra chất lượng đối với xe cơ giới nhập khẩu.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục nhập khẩu chất HCFC của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thủ tục đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam

III. Các vướng mắc thường gặp: tham khảo tại đây
TCHQ
Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội