Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cập nhật ngày 03/11/2016)

Để vận hành thử nghiệm Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể truy cập địa chỉ sau:

- Đối với doanh nghiệp: http://103.248.160.16:8080

- Đối với cán bộ, công chức các Bộ ngành: http://103.248.160.16:8081

​Cổng thông tin điện tử Hải quan cung cấp hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm:

I. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

1. Đăng ký tài khoản sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia:

- Đăng ký sử dụng chữ ký số.

- Đăng ký tài khoản Dành cho doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển: (Cập nhật ngày 03/11/2016).

- Dành cho doanh nghiệp.

- Dành cho cán bộ, công chức.

II. Video hướng dẫn sử dụng:

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển (bổ sung hướng dẫn ký bằng chữ ký số).

- Hướng dẫn, cán bộ công chức xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục kiểm tra chất lượng đối với xe máy nhập khẩu.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục kiểm tra chất lượng đối với xe đạp điện nhập khẩu.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục kiểm tra chất lượng đối với xe cơ giới nhập khẩu.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục nhập khẩu chất HCFC của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hướng dẫn khai báo thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thủ tục đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam

III. Các vướng mắc thường gặp: tham khảo tại đây
TCHQ
Tin liên quan:
 
Tìm kiếm nội dung tạp chí:
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn