Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Tài liệu Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia bao gồm:

 

           - Chương trình Hội nghị.

 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; (Tải Phụ lục kèm theo QĐ tại đây)

- Tài liệu thuyết trình về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với đường hàng không, mô hình hệ thống và các yêu cầu kỹ thuật để kết nối với hệ thống Một cửa quốc gia thực hiện các thủ tục điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

         - Mẫu đăng ký danh sách đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện khai báo điện tử tới hệ thống Một cửa quốc gia của các đơn vị.    

Cục Hải quan TP. Hà Nội
Tin liên quan:
 
Tìm kiếm nội dung tạp chí:
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn