Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Tài liệu Hội thảo về Quản lý, giám sát hàng hóa đường hàng không

Tài liệu Hội thảo về Quản lý, giám sát hàng hóa đường hàng không gồm có: 

            - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. (Phụ lục Dự thảo Quyết định)

            - Tài liệu thuyết trình về nội dung và kế hoạch triển khai Quyết định của TTCP.

            - Tài liệu thuyết trình về Phương án đề xuất mô hình & quy trình quản lý đối với hàng hóa đường hàng không và Tình hình triển khai của Cục Hải quan TP. Hà Nội            - Tài liệu thuyết trình về  Giải pháp kỹ thuật & kế hoạch triển khai của Tổng cục Hải quan

 

Tin liên quan:
 
Tìm kiếm nội dung tạp chí:
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn