Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

Download Cẩm nang tại đây.

Việt Nam đã chính thức tham gia xây dựng Cơ chế một cửa ASEAN từ năm 2005 với việc ký kết Hiệp định về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN ngày 9/12/2005 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 11 được tổ chức tại Malaysia và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN vào ngày 20/12/2006 tại Siêm Riệp, Vương quốc Campuchia. Theo đó, để triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, các nước thành viên, trong đó có Việt Nam cần phải triển khai Cơ chế một cửa quốc gia của mình.


Là một thành viên tích cực của ASEAN, sau một quá trình chuẩn bị với nhiều nỗ lực, thủ tục hành chính đầu tiên được triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia bắt đầu từ tháng 11 năm 2014. Đến nay, đã có 11 Bộ, ngành tham gia triển khai 38 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia với sự tham gia của hơn 11 nghìn doanh nghiệp. Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia bước đầu đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

Trong thời gian tới, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia sẽ mở rộng cả chiều rộng và chiều sâu, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ, quyết tâm và trách nhiệm hơn nữa của cả người dân, doanh nghiệp và các Bộ, ngành có liên quan.

 Mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cơ bản về Cơ chế một cửa quốc gia cho cộng đồng doanh nghiệp và các Bộ, ngành liên quan về Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan với vai trò là Cơ quan thường trực xây dựng Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất liên quan đến việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN để cộng đồng doanh nghiệp và các Bộ, ngành có liên quan tham khảo, sử dụng, phục vụ đắc lực trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN trong thời gian tới.


TCHQ
Tìm kiếm nội dung tạp chí:
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn