Thuế suất 0% đối với thép cơ khí chế tạo nhập khẩu

Để tạo điều kiện cho ngành cơ khí chế tạo ổn định, phát triển, ngày 15/5/2009 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2009/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng sắt thép thuộc nhóm 72.27, 72.28 quy định tại Thông tư số 75/2009/TT-BTC. Theo đó mặt hàng thép cơ khí chế tạo được chi tiết hóa thành một mã HS riêng, có thuế suất là 0% thay cho mức cũ 10% và áp dụng cho các tờ khai hải quan từ ngày 20/4/2009.

Thép cơ khí chế tạo bao gồm cả thép hợp kim, là loại thép dùng trong chế tạo cơ khí, chế tạo dụng cụ và phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

-              TCVN 3104: 1979 “Thép kết cấu hợp kim thấp – Mác và yêu cầu kỹ thuật”

-              JIS G 4105

-              GOST 4543

-              Các tiêu chuẩn tương đương khác.

Khi nhập khẩu mặt hàng này phục vụ cho ngành cơ khí chế tạo, người khai hải quan phải xuất trình cho cơ quan hải quan giấy giám định chứng minh mặt hàng này là thép cơ khí chế tạo tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Thép cơ khí chế tạo thuộc nhóm 72.27 được cụ thể bằng mã HS 7227.90.00.10, thuộc nhóm 72.28 là các mã 7228.30.10.10, 7228.30.90.10, 7228.40.10.10, 7228.40.90.10 đểu giảm từ mức 10% cũ xuống mức 0%. Mức thuế này chỉ áp dụng đối với loại thép có mã HS nêu trên được nhập khẩu về phục vụ cho ngành cơ khí chế tạo. Trường hợp nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác như xây dựng sẽ bị truy thu theo mục đích sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguyễn Thủy
Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội