Ngừng thu lệ phí qua lại biên giới đất liền

Ngày 17/8/2009, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 165/2009/TT-BTC quy định ngừng thu lệ phí qua lại biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Thông tư này thay thế Quyết định số 66/2001/QĐ-BTC ngày 5/7/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Như vậy, các mức lệ phí trước đây quy định tại Quyết định 66/2001/QĐ-BTC đều bãi bỏ. Cụ thể, mọi công dân Việt Nam khi qua các cửa khẩu biên giới đất liền sẽ không phải nộp các mức lệ phí thay như: “công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, khi đi từ cửa khẩu biên giới Việt Nam sang Trung Quốc phải nộp lệ phí 3.000 đồng/người/lượt và đi từ cửa khẩu biên giới Việt Nam sang Lào, Campuchia phải nộp lệ phí 2.000 đồng/người/lượt”. 

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Thu Thủy
Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội