Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Nhật Minh - 6/10/2009 11:00 AM

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và thực hiện những cam kết về ưu đãi thuế quan mà Việt Nam tham gia, ngày 30/9/2009, Bộ Tài chính ban hành các Thông tư 189/2009/TT-BTC và Thông tư 190/2009/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư 189/2009/TT-BTC được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh quy định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới. Cụ thể, nhóm 29.22 (Hợp chấp amino chức oxy) sẽ có mức thuế suất từ 0 đến 3%, riêng loại Axit glutamic thuế suất 10%; Muối natri của axit glutamic và Muối khác có thuế suất 32%; Nhóm 29.41 (Kháng sinh) có thuế suất là 0%, riêng loại Amoxicillin và muối của nó là thuế suất 3%.

Thông tư 190/2009/TT-BTC quy định về việc chi tiết thêm mã số HS mặt hàng kính thuộc nhóm 7005 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, chi tiết thêm mã số HS đối với các mặt hàng kính thuộc mã 7005.21.90.00 và 7005.29.90.00 quy định tại Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các văn bản sửa đổi, bổ sung thành mã số mới là 7025.21.90 và 7005.29.90 (loại có độ dày từ 15mm trở lên) đều có thuế suất là 40%.

Các Thông tư trên có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Nhật Minh
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn