Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Quy định về việc tạm nhập hàng hóa vào lãnh thổ Hoa Kỳ
Theo website Tổng cục hải quan - 21/03/2013 3:00 PM

Hoa Kỳ thực hiện chế độ quản lý hàng hóa tạm nhập theo thủ tục tạm nhập có bảo lãnh (Temporary Importation under bond – TIB) theo đó ở một số điều kiện nhất định, hàng hóa thương mại có thể vào lãnh thổ Hải quan Hoa Kỳ trong một thời hạn nhất định và được miễn thuế. Thay vì phải nộp thuế, người nhập khẩu phải đưa ra một khoản bảo lãnh bằng hai lần số thuế và thuế khác của hàng hóa đó. Theo thủ tục này, người nhập khẩu đồng ý tái xuất hàng hóa hoặc tiêu hủy hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không sẽ phải trả khoản bồi thường thuế bằng hai lần số thuế thông thường của hàng hóa.

Bất kỳ hàng hóa nào nhập khẩu theo thủ tục TIB phải được xuất khẩu trong vòng 1 năm kể từ ngày nhập khẩu. Tuy nhiên theo đề nghị của giám đốc cơ quan cảng vụ nơi hàng hóa được khai báo, thời hạn 1 năm này có thể được gia hạn thêm nhưng không được quá 3 năm. Có hai trường hợp ngoại lệ đối với giới hạn thời gian nêu trên: 

- Hàng hóa thuộc phân nhóm (Subheading) 9813.00.75 (ô tô và linh kiện dùng cho mục đích trưng bày), thời gian nhập khẩu không được quá 6 tháng và không được gia hạn;

- Hàng hóa thuộc phân nhóm 9813.00.50 (công cụ thương mại), nếu bị bắt giữ vì các lý do không phải do cá nhân kiện, thì có thể đình chỉ/tạm hoãn việc xuất khẩu trong suốt thời gian bị bắt giữ. 

Để tránh việc phải nộp khoản bồi thường thuế, người nhập khẩu phải đưa ra bằng chứng cho đơn vị Hải quan tại cửa khẩu nơi hàng hóa được xuất khẩu chỉ rõ hàng hóa đó đã được xuất khẩu. Nếu hàng hóa xuất khẩu không đi kèm với người, người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm gửi bản sao vận đơn (chứng minh rằng hàng hóa đã được chất lên tàu hoặc phương tiện vận tải nào khác) cho đơn vị hải quan nơi hàng hóa được nhập vào trước đó. Vận đơn đi kèm phải tham chiếu đến số tờ khai ban đầu của hàng hóa khi nhập và mô tả hàng hóa trên vận đơn phải khớp với mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập về tất cả các chi tiết, đặc biệt là số seri và các yếu tố khác để nhận diện hàng hóa.

Hàng hóa đủ điều kiện để thực hiện theo thủ tục TIB chỉ gồm  những hàng hóa được liệt kê trong các phân nhóm từ 9813.00.05 đến 9813.00.75 trong Danh mục Biểu thuế Hài hòa của Hoa Kỳ (HTSUS). Tuy nhiên, nếu hàng hóa thuộc các phân nhóm trên được đưa vào Hoa Kỳ để bán thì sẽ không được phép theo thủ tục TIB. Nếu mục đích bán được đưa ra sau khi hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ, trách nhiệm của người nhập khẩu sẽ giới hạn ở nghĩa vụ bảo lãnh. Hàng hóa thương mại được bán ở Mỹ để xuất khẩu cho một người mua nước ngoài không được coi là “nhập khẩu để bán”.

Nếu hàng hóa nhập khẩu theo chế độ TIB không được tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định nêu trên tại cửa khẩu nhập hoặc bất kỳ cửa khẩu nào khác trong thời hạn quy định (có tính đến cả thời hạn được gia hạn), người nhập khẩu đã vi phạm cam kết nhập khẩu hàng hóa theo thủ tục TIB và phải chịu trách nhiệm thanh toán bồi thường thuế bằng hai lần số thuế ước tính đối với hàng hóa đó, trừ khi có quy định về một khoản bồi thường khác. Bên cạnh việc nộp khoản tiền bồi thường thuế, nếu có dấu hiệu cho thấy việc vi phạm là cố tình, người nhập khẩu cũng có thể phải chịu một hình thức phạt khác.

Theo website Tổng cục hải quan
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn