Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội: Nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Minh Hà (Đặc san Thông tin công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính) - 22/10/2017 10:00 AM

Xác định năm 2017 có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, do đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Cục Hải quan TP. Hà Nội đã minh chứng vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo

Trong những năm qua, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, sát sao chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với từng nhiệm vụ công tác của đơn vị. Thực hiện phong cách làm việc “nói đi đôi với làm”, chỉ đạo dứt khoát, kịp thời, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phê bình và tự phê bình trong Đảng, từ đó xây dựng lực lượng đoàn kết thống nhất trong ý chí và hành động.

Nét nổi bật nhất trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội được thể hiện sinh động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Minh chứng là Đảng ủy đã đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại mỗi buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, phát huy tinh thần dân chủ, Đảng ủy đều chuẩn bị một chuyên đề sinh hoạt liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để các đảng viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ thảo luận, cho ý kiến và đưara các giải pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng xây dựng, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đến từng đơn vị.

Với tinh thần đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, trong công tác thu ngân sách nhà nước, 6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 10.346 tỷ đồng, bằng 50,1% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh công tác thu ngân sách, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai “Đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2017” tại một số đơn vị trực thuộc; Hướng dẫn các chi cục, cộng đồng doanh nghiệp triển khai “Đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2017” nhằm đảm bảo công tác thực hiện các thao tác nghiệp vụ đo thời gian giải phóng hàng được diễn ra một cách khách quan, chính xác.

Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội luôn quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức nêu cao tinh thần cảnh giác, vận dụng kinh nghiệm công tác và kỹ năng nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã phát hiện, xử lý 454 vụ vi phạm, trong đó 441 vụ vi phạm hành chính hải quan với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách là 8,3 tỷ đồng; 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong công tác kiểm tra sau thông quan, 6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan 39 doanh nghiệp, bằng 32,50% chỉ tiêu; kết thúc kiểm tra phát hiện 32/39 doanh nghiệp vi phạm. Đơn vị cũng tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan 340 trường hợp, bằng 68%; kết thúc kiểm tra phát hiện 161/340 trường hợp vi phạm. Qua công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đã thu nộp vào ngân sách nhà nước 59,82 tỷ đồng, bằng 37,39% chỉ tiêu...

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

Ngay từ những ngày đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã xác định, đây tiếp tục là năm khó khăn, thách thức đặt ra với đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó, Đảng ủy Cục cần phải có sự chỉ đạo sát sao các cấp ủy Đảng, sự quyết tâm cao độ của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội quán triệt tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và của Bộ, ngành Hải quan, của Thành ủy Hà Nội; Làm tốt công tác xây dựng Đảng; Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cấp ủy; Đẩy mạnh phê bình và tự phê bình; Thực hiện tốt quy chế dân chủ; Phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát hải quan tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài theo kết luận của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan tại Thông báo số 2007/TB-TCHQ ngày 28/3/2017; Tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2017 vượt 3% chỉ tiêu được giao; Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 phù hợp với tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn quản lý của đơn vị; Tổ chức 18 hội nghị doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp...

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017, trong những tháng cuối năm, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức Đảng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị trong việc giáo dục, nắm bắt tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên tại đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra đối với cơ sở, công tác tự kiểm tra của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đơn vị. Song song với đó, Cục Hải quan Hà Nội cũng sẽ chủ động và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan.

Minh Hà (Đặc san Thông tin công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính)
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn