Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Học tập chuyên đề năm 2018: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên
Thu Hương - 15/04/2018 10:00 AM

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 13/4/2018, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề trên.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Trường- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo cục và đại diện CBCC, đảng viên  trong toàn Cục.

           Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng yêu cầu:Việc học tập Nghị quyết và biến Nghị quyết thành hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong cuộc sống thì trước hết đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập ngày hôm nay. Thứ hai là phải nắm vững được nhiệm vụ chính trị chính của đơn vị, từ đó chúng ta học tập phong cách, tác phong công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn công việc. Mỗi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng, thấu hiểu, chia sẽ  tâm tư, nguyện vọng của CBCC. Đảng viên trong đơn vị; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình…”. 

         Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt tới các đại biểu 3 nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018.

          Nội dung thứ nhất: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó cán bộ, đảng viên cần  tập trung thực hiện các nội dung về phong cách làm việc dân chủ quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương.

         Nội dung thứ hai: Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung này yêu cầu người đứng đầu cần xây dựng phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; Khéo dùng người, trọng dụng người tài; đồng thời phải có phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

         Nội dung thứ 3: Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những việc làm cụ thể như tăng cường giáo dục rèn luyện, xây đựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ; Xây dựng quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo và phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

         Việc học tập phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 04–NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung Ương về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Thu Hương
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn