Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất thay đổi phương tiện
Hương Ly - 18/09/2019 10:00 AM

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải.

Theo đó, thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung, tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo công văn 4633/TCHQ-GSQL ngày 7/8/2018.

Cụ thể, về địa điểm sang tải hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, căn cứ Khoản 5 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 56 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (bao gồm các trường hợp đã hoàn thành thủ tục tạm nhập hoặc đã hoàn thành thủ tục tái xuất, chờ thực xuất) được thực hiện sang tải hàng hóa tại các địa điểm sau: Khu vực chịu sự giám sát hải quan tại cửa khẩu; Cảng XK, NK hàng hóa được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất; Kho, bãi của thương nhân đã được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Các địa điểm thông quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa XK ở biên giới.

Container hoặc phương tiện vận tải hàng hóa phải đảm bảo điều kiện để niêm phong hải quan.

Công văn cũng hướng dẫn giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Hương Ly
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn