Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và Bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư
Thu Hương - 18/09/2019 10:00 AM

Thực hiện Kế hoạch 151-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, sáng 12/09/2019, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội Tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Các Nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về định hướng của Trung ương và thành phố Hà Nội trong việc tổ chức Đại hội đảng

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Dương Phú Đông – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, Lãnh đạo Cục, Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đại diện Ban chấp hành các tổ chức Hội cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Chi bộ trực thuộc và Đảng viên trong Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó cục trưởng Nguyễn Văn Hồng cho rằng: “Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội Nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, giúp cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nội dung Hội Nghị Trung ương 10 khóa XII; bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội”.

             Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. Theo đó, Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Thanh Học đã dành nhiều thời gian giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Hồng trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Thanh Học đã truyền đạt và quán triệt những nội dung cơ bản những nội dung của Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng cũng yêu cầu các cấp ủy, chi bộ và toàn đảng viên trong toàn đảng bộ Cục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10 và Chỉ thị 35; chuyển thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có chất lượng của Đảng bộ. Sau khi quán triệt, các đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn, nắm chắc tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị, qua đó nâng cao bản lĩnh, trình độ chính trị, tư tưởng, tự giác thực hiện nguyên tắc tổ chức, tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình, trách nhiệm nêu gương, đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Thu Hương
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn