Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Thông báo địa chỉ tiếp nhận thông tin khai báo tập trung
. - 14/10/2019 4:00 PM
- Địa chỉ tiếp nhận khai báo tập trung mới cho các hệ thống Thông quan điện tử tập trung (eCustoms5), hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM), hệ thống Gia công sản xuất xuẩ khẩu là: http://tntt.customs.gov.vn/KDTService/Service.asmx. - Địa chỉ tiếp nhận khai báo tập trung cũ là http://103.248.160.22/KDTService/Service.asmx sẽ được duy trì sử dụng song song với địa chỉ tiếp nhận khai báo tập trung mới đến tháng 12 năm 2019.
.
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn