Thông tin Ban biên tập

Cổng thông tin điện tử Hải quan Việt nam
Tầng 3 - Nhà D - Cục Công nghệ Thông tin & Thống Kê Hải quan
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội
Email: webmaster@customs.gov.vn

Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội