Cơ chế một cửa quốc gia- điểm sáng về cải cách hành chính

Thứ hai - 30/10/2017 12:34
Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN là một trong những kết quản nổi bật trong thực hiện cải cách hành chính thời gian vừa qua được Chính phủ báo cáo Quốc hội.
Cơ chế một cửa quốc gia- điểm sáng về cải cách hành chính
Theo báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo và các bộ, ngành đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, đầu tư, kinh doanh, thuế, kho bạc, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký doanh nghiệp, tiếp cận điện năng... nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Nhờ đó, thủ tục hành chính được các bộ, ngành, địa phương công bố, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; bên cạnh đó thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối năm 2015, toàn bộ các thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương được chuẩn hóa và công khai, giúp cá nhân, tổ chức truy cập tìm hiểu, thực hiện thuận tiện, chính xác.
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hảnh chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, qua kiểm soát để xử lí nghiêm những cá nhân và tổ chức tuỳ tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách thủ tục hành chính.
Đáng chú ý, Chính phủ đánh giá Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN đối với một số lĩnh vực đã được các bộ, ngành tích cực triển khai. Theo báo cáo của Chính phủ, đến tháng 12/2016, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 10/14 bộ (Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính (Tổng cục Hải quan); Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Quốc phòng).
Bên cạnh đó, Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại địa phương với nhiều cách làm mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Tính đến tháng 12/2016 đã có 12 địa phương nghiên cứu, triển khai thí điểm một số mô hình Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây