Tổng cục Hải quan tiếp tục hành động vì doanh nghiệp

Thứ tư - 30/08/2017 12:14
Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 2917/QĐ-TCHQ ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020.
Tổng cục Hải quan tiếp tục hành động vì doanh nghiệp
Quyết định 2917/QĐ-TCHQ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2017 và thay thế Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ngày 24/6/2016 của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020 nhằm cụ thể hóa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Quyết định số 1247/QĐ-BTC; Tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức, DN trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thực hiện nghĩa vụ thuế XNK theo quy định.

Tổng cục Hải quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi DN hoạt động XNK hàng hóa; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN; Việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020 cần bảo đảm cụ thể, khả thi và có kết quả rõ ràng. 

Thông qua đó để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN, cơ quan Hải quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, đúng thời hạn và hiệu quả theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.

Cơ quan Hải quan cũng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa XNK, đảm bảo kết nối thông tin thống nhất giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành với Tổng cục Hải quan và Cổng thông tin một cửa quốc gia; Củng cố và triển khai mở rộng các thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia; Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia theo hướng liên thông, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tăng cường tham mưu, giúp Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư, quyết định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu thực hiện đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc quản lý rủi ro; áp dụng chế độ ưu tiên trong kiểm tra; chuyển thời điểm kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa (kể cả kiểm tra hiệu suất năng lượng và an toàn thực phẩm) trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau thông quan (trừ kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu có độ rủi ro cao, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ảnh hưởng đến môi trường và an ninh, quốc phòng); đẩy mạnh việc công nhận kết quả kiểm tra theo thỏa thuận; đảm bảo tỷ lệ hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành ở mức không quá 20% so với tổng số lô hàng XNK, tương đương các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, báo cáo Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong quý III/2017;

Phối hợp với các bộ, ngành rà soát các mặt hàng XNK đang phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành để sửa đổi, điều chỉnh theo hướng giảm thiểu đầu mối kiểm tra, tránh chồng chéo, thống nhất dùng một loại chứng từ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành rà soát, chuẩn hóa mã số hàng hóa XNK thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành thống nhất với mã hàng hóa tại danh mục hàng hóa XNK. Hoàn thiện việc mã hóa 231 chính sách/thủ tục hành chính liên quan đến quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ hàng hóa XNK khi thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS và Hệ thống một cửa quốc gia. Minh bạch hóa chính sách quản lý, cung cấp công cụ hỗ trợ cho cơ quan Hải quan trong việc thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK có điều kiện trong quá trình làm thủ tục hải quan; Xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về thí điểm kiểm tra chuyên ngành một số mặt hàng tại cơ quan Hải quan.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan tăng cường phối hợp các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây