Các lần sửa đổi của Khung tiêu chuẩn của WCO về Đảm bảo an ninh và Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu

Thứ sáu - 28/12/2012 23:38
Khung tiêu chuẩn của WCO về Đảm bảo an ninh và Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (sau đây gọi tắt là Khung tiêu chuẩn) đưa ra những nguyên tắc và chuẩn mực tối thiểu mà các nước thành viên cần thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu đảm bảo an ninh cần được tiến hành theo cách không gây cản trở cho thương mại mà ngược lại cần tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa và hành khách. Các quốc gia phù hợp với điều kiện nguồn lực, ưu tiên, mục tiêu, hành lang pháp lý trong nước mà triển khai/nâng cao, mở rộng các hoạt động, chính sách.
Khung tiêu chuẩn WCO đưa ra các quy tắc và chuẩn mực như một điểm khởi đầu tối thiểu cần được các thành viên WCO xem xét, thực hiện. Đảm bảo an ninh cho dây chuyền cung ứng toàn cầu chỉ là một bước trong tiến trình tổng thể nhằm đẩy mạnh và chuẩn bị sẵn sàng cho các cơ quan Hải quan trước các thách thức trong thế kỷ 21. Theo đó, đẩy mạnh những chương trình và quy tắc thực hành sẵn có mà các thành viên của WCO đã xây dựng, từ đó phát triển thành một kế hoạch tăng cường an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu.
Các lần sửa đổi năm 2007- 2010 - 2012
Phiên họp Hội đồng tháng 6/2005 đã thông qua tài liệu Khung tiêu chuẩn với sự đồng thuận của tất cả các thành viên. Từ phiên bản đầu tiên, Khung tiêu chuẩn đã tiếp tục được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn triển khai Khung tiêu chuẩn tại các nước thành viên.
Phiên bản năm 2007 được đưa vào các nội dung quy định chi tiết về điều kiện và tiêu chí của Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) xuất phát từ những lợi ích mà doanh nghiệp và cơ quan hải quan có được khi triển khai thực hiện AEO (trong tài liệu 2005, nội dung này được đưa vào tài liệu riêng).
Năm 2010, WCO thông qua tập hợp toàn bộ các công cụ và hướng dẫn của WCO hỗ trợ việc triển khai Khung tiêu chuẩn. Bộ tài liệu gồm: Khung tiêu chuẩn, Hướng dẫn Quản lý Dây chuyền cung ứng tích hợp, Hướng dẫn thực hiện AEO, Cẩm nang AEO, Mẫu Thủ tục kháng nghị của AEO, Lợi ích của AEO: Đóng góp của Nhóm Tư vấn khu vực tư nhân của WCO, Hướng dẫn mua và lắp đặt thiết bị soi chiếu không xâm nhập, Hướng dẫn về Phục hồi thương mại, Tài liệu Hỏi đáp dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho việc triển khai Khung tiêu chuẩn, tháng 6/2012 WCO thông qua phiên bản mới của bộ tài liệu này. Trong đó, bổ sung Phần 5 về Quản lý biên giới tích hợp, Phần 6 về Tính liên tục của thương mại, chuyển các nội dung về Công nhận lẫn nhau thành Phần 7, chuyển các nội dung về Điều kiện, yêu cầu, lợi ích của AEO thành Phụ lục III, đưa Tuyên bố của Hội đồng Hợp tác hải quan về Khung tiêu chuẩn vào Phụ lục IV và bổ sung Phụ lục I - Khái niệm trong đó có định nghĩa “hàng hóa rủi ro cao”. Phiên bản mới của Khung tiêu chuẩn nhấn mạnh nhiều hơn tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát xuất khẩu, đặc biệt là đối với hàng lưỡng dụng.
Về nguyên tắc, Khung tiêu chuẩn cung cấp một nền tảng mới và thống nhất nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu và đảm bảo an ninh chống khủng bố, đồng thời tăng cường những đóng góp của Hải quan và doanh nghiệp đối với kinh tế và sự thịnh vượng của các quốc gia. Khung tiêu chuẩn giúp nâng cao khả năng phát hiện, xử lý những hàng hoá có độ rủi ro cao và tính hiệu quả trong việc quản lý hàng hoá, qua đó đơn giản hoá thủ tục thông quan và giải phóng hàng.        Cùng với các công cụ khác do WCO xây dựng như Công ước Kyoto sửa đổi, Mẫu dữ liệu, Khung tiêu chuẩn được coi là một công cụ tổng hợp, hữu ích cho việc thực hiện tạo thuận lợi thương mại của các cơ quan hải quan trên thế giới. Việc thông qua Khung tiêu chuẩn sẽ mang lại lợi ích cho cả quốc gia/Chính phủ, Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
Nha Trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây