WCO ban hành Hướng dẫn cập nhật quy tắc xuất xứ dành cho các nước thành viên khi triển khai HS 2017

Thứ năm - 29/12/2016 00:37
Phân loại hàng hóa và xác định xuất xứ của hàng hóa có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Theo đó, các yêu cầu để xác định xuất xứ được quy định cụ thể đối với từng mặt hàng hoặc nhóm hàng theo mã HS tương ứng của chúng. Vì vậy, việc phân loại hàng hóa trở nên hết sức quan trọng trong việc quyết định quy tắc xuất xứ nào được áp dụng đối với một hàng hóa.
WCO ban hành Hướng dẫn cập nhật quy tắc xuất xứ dành cho các nước thành viên khi triển khai HS 2017
Ngoài ra, trong rất nhiều trường hợp, quy tắc xuất xứ được áp dụng sẽ dẫn chiếu đến tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (Change in Tariff Classification - CTC) ở cấp độ chương, nhóm hoặc phân nhóm. Đây là một tiêu chí đòi hỏi việc phân loại chính xác sản phẩm cuối cùng và nguyên liệu đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất.
Do đó, theo logic bất cứ sự thay đổi nào trong danh mục hàng hóa cũng cần đi cùng việc cập nhật quy tắc xuất xứ. Việc đảm bảo sự nhất quán trong cấu trúc của danh mục hàng hóa và quy tắc xuất xứ sẽ giúp tránh được việc áp dụng sai quy tắc xuất xứ, tạo thuận lợi cho việc xác định xuất xứ, từ đó cho phép cơ quan hải quan tăng cường công tác đánh giá rủi ro và quản lý xuất xứ nhằm đảm bảo nguồn thu thuế.
Ở một số nước, do việc sửa đổi danh mục HS, nhiều phiên bản HS khác nhau được sử dụng để phân loại mã số hàng hóa và xác định xuất xứ, khiến cho việc xác định xuất xứ trở nên phức tạp và mất nhiều thời gian. Trường hợp phiên bản HS mới nhất được áp dụng để phân loại hàng hóa trong khi việc xác định xuất xứ lại căn cứ vào danh mục cũ sẽ dẫn đến việc sẽ phải thực hiện phân loại hàng hóa hai lần. Đầu tiên là sử dụng danh mục mới để phân loại hàng hóa và sau đó là sử dụng danh mục phiên bản trước đó để xác định xuất xứ.
Vấn đề này đặc biệt quan trọng khi triển khai thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Sau khi danh mục HS được sửa đổi, một sản phẩm có thể sẽ không nằm trong phân nhóm nêu tại một FTA để được hưởng ưu đãi thuế quan hoặc sẽ rơi vào tiêu chí xuất xứ mới. Điều này có thể ảnh hưởng tới tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC), nghĩa là CTC dựa trên danh mục HS cũng cần phải được cập nhật.
Theo một nghiên cứu của WCO, trung bình có 73% quy tắc xuất xứ trong 20 FTA lớn nhất là quy tắc trên cơ sở CTC. Thêm vào đó, trong hơn một nửa số FTA, tỉ lệ này là trên 95% (tham khảo tài liệu “Nghiên cứu việc áp dụng các quy tắc xuất xứ trên cơ sở CTC”, tháng 2/2015).
Để hỗ trợ các thành viên WCO trong việc cập nhật quy tắc xuất xứ khi thực hiện sửa đổi danh mục HS, gần đây WCO đã phát hành ấn phẩm “Hướng dẫn cập nhật Quy tắc xuất xứ”.
Trong khuôn khổ sửa đổi Quy tắc xuất xứ đưa ra trong một FTA, tài liệu này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, và tránh những vướng mắc thường gặp khi sửa đổi các quy tắc này.
Về mặt kỹ thuật, việc cập nhật quy tắc xuất xứ cần có những thông tin chi tiết về những sửa đổi liên quan trong danh mục HS, vì vậy, WCO khuyến nghị các thành viên thực hiện việc này song song với việc chuẩn bị triển khai danh mục hàng hóa mới và cần có sự phối hợp của cán bộ rà soát HS.
Ấn phẩm Hướng dẫn cập nhật Quy tắc xuất xứ gồm 6 phần và 3 phụ lục như sau:
-    Phần 1: Giới thiệu
-    Phần 2: Mục tiêu
-    Phần 3: Sự cần thiết phải cập nhật quy tắc xuất xứ
-    Phần 4: Phương pháp cập nhật gồm (i) Phương pháp cơ bản và (ii) Các phương pháp khác.
-    Phần 5: Hướng dẫn quy trình (bao gồm các ví dụ thực tế)
-    Phần 6: Khả năng đơn giản hóa quy tắc xuất xứ
Phụ lục (i) Bảng đối chiếu giữa HS 2002 và 2007
              (ii) Bảng đối chiếu giữa HS 2007 và 2012
              (iii) Bảng đối chiếu giữa HS 2012 và 2017
Cơ quan hải quan trên toàn thế giới đều đang chuẩn bị cho việc triển khai Danh mục HS 2017, vì vậy ấn phẩm “Hướng dẫn cập nhật Quy tắc xuất xứ” được đánh giá là phát hành rất đúng thời điểm.
 
Theo website Hải quan Việt Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây