Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp góp phần giám sát thực thi pháp luật và hợp tác nâng cao hiệu quả quản lý hải quan

Thứ sáu - 29/05/2020 13:28
Tăng cường kết nối hải quan - doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tích cực tham gia hợp tác với cơ quan hải quan, đóng góp thiết thực trong giám sát thực thi pháp luật và hợp tác nâng cao hiệu quả quản lý hải quan là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành Hải quan tập trung triển khai đối với công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan với doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, cơ quan hải quan đã tập trung triển khai nhiều hoạt động, giải pháp hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hải quan cũng như năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động đối tác hải quan - doanh nghiệp này, đã góp phần đổi mới phương thức quản lý của cơ quan hải quan và doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ngày 15/01/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2020.

Theo đó, phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp năm 2020 của Ngành Hải quan hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối hải quan - doanh nghiệp để hoạt động đối tác lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp tích cực tham gia hợp tác với cơ quan hải quan, thấy được vai trò, trách nhiệm và có đóng góp thiết thực trong tham vấn chính sách, giám sát thực thi pháp luật và hợp tác nâng cao hiệu quả quản lý hải quan; Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt, tìm hiểu quy định pháp luật, hạn chế vướng mắc phát sinh, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật…

Kế hoạch nêu rõ, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc sẽ tập trung triển khai các hoạt động sau: Thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối tác; Hỗ trợ doanh nghiệp; Tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; Giám sát thực thi pháp luật; Hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp.

Trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, các đơn vị sẽ thực hiện các nội dung như: tổ chức thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối tác tại chuyên mục đối tác hải quan - doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử hải quan các cấp; Tổ chức tuyên truyền trước, trong, sau các sự kiện đối tác hải quan - doanh nghiệp; Biên tập bản tin đối tác để thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp;  Tổ chức tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động đối tác đến các đơn vị hải quan và cộng đồng doanh nghiệp; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham gia xử lý khủng hoảng truyên thông đối với những vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp.

 

Trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, các nội dung triển khai gồm: Hỗ trợ thực hiện các quy định pháp luật mới, sửa đổi bổ sung về kiểm tra, giám sát hải quan, thuế, trị giá, xuất xứ hàng hóa, quản lý rủi ro, quản lý kho, khu, bãi, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan; Hỗ trợ triển khai mở rộng hệ thống quản lý hàng hóa tự động đối với đường biển, đường không, kho ngoại quan, kho bãi, địa điểm kiểm tra; Hỗ trợ triển khai mở rộng phương thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật; Trang bị kiến thức thông quan theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trong năm 2020, các đơn vị trong ngành Hải quan cũng sẽ thực hiện tổ chức tham vấn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan về: nội dung cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành, tiêu chí thành lập, tạm dừng, giải thể các địa điểm kiểm         tra chuyên ngành; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kho, khu, bãi; quản lý hoạt động quá cảnh, chuyển tải, tạm nhập tái xuất; Phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và văn bản pháp luật hải quan sửa đổi, bổ sung trong năm 2020.

Trong hoạt động giám sát thực thi pháp luật sẽ tập trung vào nội dung đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan các cấp và đánh giá thời gian, chi phí làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Ngành Hải quan cũng sẽ tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trên các nội dung Dự báo nguồn thu; Chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng qua biên giới, gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, chống chuyển tải bất hợp pháp, chống thất thu; Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan; Xây dựng cơ sở dữ liệu hàng hóa trọng điêm quản lý; Triển khai thí điểm bảo lãnh hải quan, thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh qua ACTS (Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN).

Về trách nhiệm thực hiện kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, các đơn vị trong ngành hải quan sẽ tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động triển khai theo phân công; cụ thể hóa công việc trong kế hoạch công tác năm của đơn vị; phân công các đơn vị, phòng, ban, các chi cục thực hiện; lập danh sách các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đối tác thường xuyên, theo dõi, quản lý, triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác với đối tác và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng một lần. Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan là đơn vị sẽ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai hoạt động phát triển quan hệ đối tác tại các đơn vị và tổ chức thực hiện các nội dung theo phân công tại kế hoạch.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây